Fanpage:

 [giaban]1,000,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Ga và Gối
[/tomtat]

[kythuat]


 [/kythuat]


[mota]
Bộ ga gối đạt tiêu chuẩn
[/mota]
[hinhanh]

[/hinhanh]